آرشیو مقالات

رفتار جراتمندانه

آیا در"نه" گفتن دچار مشکل هستید؟ حتی وقتی واقعا لازم است "نه" بگویید؟ آیا احساس میکنید همه مردم از روی شما راه میروند؟ آیا در کنترل خشم خود خود دچار مشکل هستید؟
برچسب‌ها: نه گفتن، جرأت
96/02/31

اختلالات سایکوتیک

اختلالات سايكوتيك گروهي از اختلالات رواني شديد هستند كه طي آن بيمار با واقعيت قطع رابطه كرده است. در طول دوره سايكوتيك، اغلب بيماران توهم و هذيان را تجربه مي كنند. توهم ادراك غلطي است كه هيچ پايه اي در واقعيت ندارد. توهم مي تواند بصورت ديداري،...
96/02/31

اختلالات خواب

وحشت خواب با گريه يا فرياد گوشخراش همراه با تظاهرات رفتاري، اضطراب شديد تاحد حمله پانيك آغاز مي شود. به طور مشخص بيمار با حالتي وحشت زده در بستر مي نشيند، جيغ بلندي مي كشد، گاه بلافاصله بيدار مي شود و احساس وحشت شديدي به او دست مي دهد. بيمار ممكن...
96/02/31

اختلالات کنترل تکانه

در اختلالات كنترل تكانه، بيماران در برابر تكانه ها يعني سائق ها يا وسوسه هايي كه براي خود يا ديگري زيانبار است، قدرت مقاومت ندارند. گرچه ممكن است آگاهانه درمقابل تكانه مقاومت بكنند يا نكنند و نيز ممكن است رفتارشان را طرح ريزي بكنند. مبتلايان پيش از...
96/02/31

اختلالات وابسته به مواد

مواد شبه افيوني (اپيوئيد) دست كم از 3500 سال پيش و اكثراً به شكل ترياك خام در محلول هاي الكلي ترياك به كار رفته اند. نخستين بار مورفين در سال 1806 و كدئين در سال 1832 از ترياك جدا شدند. واژه هاي opiate (افيون) و opioid (شبه افيون) از واژه opium (...
96/02/31