محصولات > فلش کارت

نوع محصول: فلش کارت
قیمت محصول: 50000 تومان

زندگی کوتاه‌تر از آن است  که به خصومت بگذرد و قلب‌ها گرامی تر از آن که بشکنند. گاهی زندگی خوب،‌ راهکارهای بسیار ساده و شدنی‌ای دارد که بی توجهی به آنها، سبب بروز دل شکستگی و تلخ‌کامی است. ما بر این باوری که خانه خوبان، دادگاه نیست تا در آن هر زوج به دنبال گرفتن حق خود باشد بلکه نمایشگاه خوبی هاست که در آن هر زوج به دنبال ارائه‌ی بهترین هاست؛ برای چنین زوج‌هایی بن‌بست وجود ندارد، چون بر این باورند که یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت. مجموعه‌ی «خانواده خوبان» برای آنهاست که می‌خواهند در نمایشگاه زندگی بهترین باشند؛ بهترین ها را بیابند و بهترین ها را بسازند. این اثر کمک می‌کند تا دل خوانندگان آن بزرگ شود، آنقدر بزرگ که دیگر همسرشان مجبور نباشد برای ورود به آن، خود را کوچک کند و نیز می آموزد که شاید نشود به گذشته‌ی زندگی مشترک بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت، ولی می‌شود هم‌اکنون آغاز کرد و یک ادامه و پایان زیباساخت.

مجموعه‌ی پیش رو شامل سی فلش کارت، با سی موضوع اختصاصی خانواده است برای آنها که می‌خواهند زندگی ای ممتاز و سرشار از شادی داشته باشند.

نوع محصول: فلش کارت
قیمت محصول: 50000 تومان

پول، پول و پول؛ مسأله ای که ذهن خیلی از ما را اشغال کرده، بهترین هدیه ای نیست که پدر و مادرها به فرزندانشان می دهند!

شاید بارها این جمله را به خود گفته باشید که «ای کاش پدر و مادرم با من...»

چشمانتان را ببندید و به گذشته های دور سفری کنید. از کودکی چند «ای کاش» همراه خود به دنیای بزرگسالی آورده اید؟

آیا تا به حال به این اندیشیده اید که چند «ای کاش» برای کودکتان به ارث گذاشته اید؟

این مجموعه پیشکش به تمامی پدران و مادرانی است که می خواهند «ای کاش» های فرزندانشان در فرداهای زندگی آنها به کمترین تعداد ممکن برسد.

مجموعه «گل های خانه خوبان» به سی موضوع مورد نیاز پدر و مادرها در تربیت کودکان دلبندشان پرداخته است تا سی «ای کاش» و چه بسا بیشتر را با آموزش نکته های ناب از آینده‌ی پیش روی آنها بردارند.

نوع محصول: فلش کارت
قیمت محصول: 50000 تومان

پدر و مادر شدن آسان است اما پدری و مادری کردن دشوار. چه بسیار والدینی که به دلیل نداشتن دانش کافی در زمینۀ تربیت کودکان، فرصت خوب زندگی کردن را از خود و فرزندانشان دریغ کرده اند، و چه بسیار والدینی که حاضرند به هر قیمتی که شده، یک نکته‌ی تربیتی جدید به اندوخته های خود اضافه کنند؛ شاید که همان نکته،‌شاه کلید بسیاری از موفقیت های زندگی کودک دلبندشان در حال و آینده اش باشد. این کارتهای رنگی پیشکش به همه کسانی است که می خواهند پدری کنند و مادری؛ همان‌ها که در پی نکته هایی ناب و تجربه هایی راه‌گشا درباره تربیت گل های زندگی‌شان هستند؛ همان‌ها که می‌دانند ثروت اصلی، داشتن و پرورش کودکانی سالم است؛ فرزندانی پاک‌نهاد و خوش‌رفتار که وارثان شایسته‌ای برای انسان در هر دو جهان‌اند.

نوع محصول: فلش کارت
قیمت محصول: 50000 تومان

صفحه صفحه گل کتاب‌ها را عصاره گرفته ایم و در جمله جمله گلاب واژه ها، خلاصه کرده ایم. سی مجموعه پیام کوتاه اما عمیق؛ تا هم فرصت زیادی برای خواندن نخواهد و هم فرصت زندگی شیرین از دست نرود. ساده گفته ایم چون زندگی را به همین سادگی می توان ساخت. این مجموعه تقدیم به آنهاست که در تقویم زندگی، در پی ثبت خاطرات شیرین هستند و به انها که میخواهند با نور اندیشه، خاک تجربه و باران مهارت‌ها، باغ زندگی را همیشه با طراوت تجربه کنند. لحظه ها به کام و روزهایتان لبریز از نسیم یاد خدا.