مشاوران

ابراهیم اخوی / مدیر مرکز مشاوره مأوا

تخصص: نوجوان و جوان
مدرک تحصیلی: دانش پژوه دکتری مشاوره خانواده
 

جعفر جدیری

تخصص: زوج درمانی، روان درمانی اختلالات بالینی و مشاوره ی پیش از ازدواج(pmc)
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی

افتخارات

  • رساله برتر  (شایسته تحسین) در اولین جشنواره رساله و پایان نامه های برتر حوزه مشاوره و روانشناسی با رویکرد دینی. تیرماه  1398. مشهد. آستان قدس رضوی  

 

 

معصومه حیدری

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی مقطع دکتری
 

مریم احمدی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته روان شناسی
 

عباس آینه چی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

علی حسین زاده

تخصص: تحصیلی و خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 

فاطمه شریفی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مهدی هادی

تخصص: خانواده، تحصیلی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

اصغر اخوی

تخصص: مشاوره خانواده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 

محمد دولت خواه

تخصص: خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

رضا مهکام

تخصص: اضطراب - اختلالات جنسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

مجید همتی

تخصص: کودک و نوجوان - مهارتهای زندگی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی
 

عبدالاحد اسلامی

تخصص: ازدواج، مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

حمید رفیعی هنر

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

محمدرضا کیومرثی

تخصص: روان درمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی, دکترای اخلاق
 

محمدمهدی عباسی آغوی

تخصص: مشاوره تحصیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی, دکترای فلسفه
 

حسن انصاری

تخصص: وسواس و روان‌درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای روان شناسی
 

الهام ضرابیها

تخصص: کودک - خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری روان‌شناسی خانواده
 

محمدرضا بنیانی

تخصص: ازدواج - خانواده درمانی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

محمدرضا جهانگیرزاده

تخصص: خانواده درمانی و ازدواج
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روان‌شناسی
 

علی صادقی سرشت

تخصص: کودک
مدرک تحصیلی: دکترای روان‌شناسی عمومی