زندگی به همین سادگی

دسته بندی: 
نوع محصول: 
فلش کارت
قیمت محصول: 
4500 تومان
توضیح محصول: 

صفحه صفحه گل کتاب‌ها را عصاره گرفته ایم و در جمله جمله گلاب واژه ها، خلاصه کرده ایم. سی مجموعه پیام کوتاه اما عمیق؛ تا هم فرصت زیادی برای خواندن نخواهد و هم فرصت زندگی شیرین از دست نرود. ساده گفته ایم چون زندگی را به همین سادگی می توان ساخت. این مجموعه تقدیم به آنهاست که در تقویم زندگی، در پی ثبت خاطرات شیرین هستند و به انها که میخواهند با نور اندیشه، خاک تجربه و باران مهارت‌ها، باغ زندگی را همیشه با طراوت تجربه کنند. لحظه ها به کام و روزهایتان لبریز از نسیم یاد خدا.