به گل‌ها آب بدهید

دسته بندی: 
نوع محصول: 
فلش کارت
قیمت محصول: 
4500 تومان
توضیح محصول: 

پدر و مادر شدن آسان است اما پدری و مادری کردن دشوار. چه بسیار والدینی که به دلیل نداشتن دانش کافی در زمینۀ تربیت کودکان، فرصت خوب زندگی کردن را از خود و فرزندانشان دریغ کرده اند، و چه بسیار والدینی که حاضرند به هر قیمتی که شده، یک نکته‌ی تربیتی جدید به اندوخته های خود اضافه کنند؛ شاید که همان نکته،‌شاه کلید بسیاری از موفقیت های زندگی کودک دلبندشان در حال و آینده اش باشد. این کارتهای رنگی پیشکش به همه کسانی است که می خواهند پدری کنند و مادری؛ همان‌ها که در پی نکته هایی ناب و تجربه هایی راه‌گشا درباره تربیت گل های زندگی‌شان هستند؛ همان‌ها که می‌دانند ثروت اصلی، داشتن و پرورش کودکانی سالم است؛ فرزندانی پاک‌نهاد و خوش‌رفتار که وارثان شایسته‌ای برای انسان در هر دو جهان‌اند.