محصولات

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 7000 تومان

تمثيل‌هاي روان‌شناختي و تربيتي د‌‌‌ر ابعاد‌‌‌ مختلف زند‌‌‌گي ما نقش سازند‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌. مهم‌ترين فوايد‌‌‌ تمثيل‌ها عبارت‌اند‌‌‌ از: شاد‌‌‌ابي بخشيد‌‌‌ن به بيان، كمك گرفتن از معلومات براي كشف مجهولات، نفوذ و ماند‌‌‌گاري بيشتر د‌‌‌ر ذهن و احساس، تصويري و خيال‌انگيز كرد‌‌‌ن مفاهيم و پيام‌ها، كاهش مقاومت مخاطب هنگام د‌‌‌ريافت پيام‌ها، سرعت بخشيد‌‌‌ن به انتقال پيام‌هاي انبوه، ابزار قوي و شيرين براي آموزش و ياد‌‌‌د‌‌‌هي، آسان‌سازي ياد‌‌‌گيري و ياد‌‌‌سپاري و ياد‌‌‌يـاري، ميان‌بر زد‌‌‌ن راه استد‌‌‌لال، عيني و ملموس كرد‌‌‌ن مفاهيم ذهني و فلسفي دشوار و تمثيل‌د‌‌‌رماني (مانند‌‌‌ بازسازي شناختي و اصلاح خطاهاي شناختي). به همين د‌‌ليل است كه شاهكارهاي اد‌‌‌‌بي د‌‌‌ر قالب قصه و تمثيل ارائه شد‌‌‌ه است.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3500 تومان

وقتي والدین از کارهاي خود دست مي‌کشند و با تمام وجود به صحبت‌هاي کودک گوش مي‌دهند، در واقع اين پيام را به او منتقل مي‌کنند که «تو مهم هستي و آنچه مي‌گويي برايمان اهميت دارد». گوش‌دادن، يکي از مهارت‌هاي مهم زندگي است که والدين بايد بياموزند و در به‌کار‌گيري آن تلاش کنند. این روش، به طور مستقیم در احساس ارزشمندی کودک تأثیر گذاشته و اعتماد‌‌به‌نفسش را افزایش می‌دهد. برای کسب مهارت گوش‌کردن باید به سه تکنیک عمل کرد: فنون توجه: در این فن والدین باید از ادات توجه (خوب، آهان، بله و...) و زبان بدن مناسب همچون چرخیدن به سمت فرزند و برقراری تماس چشمی استفاده کنند. فنون‌گشاینده: در این بخش والدین باید پرسش‌هایی مناسب با صحبت های او بپرسند. این کار هم نشان دهنده توجه والدین و نیز روشن شدن همه ابعاد موضوعی است که فرزند درباره آن صحبت می‌کند. فنون انعکاسی: این فن شامل انعکاس محتوا (خلاصه کردن و تکرار بخشی از کلام فرزند) و انعکاس احساسات (هماهنگی زبان بدن والدین با احساسات فرزند) می‌شود.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3000 تومان

در بحث اشتغال زنان، از سويي سنت‌هاي ريشه‌دار اجتماعي و ديني، زنان را به‌سوي حفظ اركان خانواده دعوت مي‌كند و از سوي ديگر، نيازهاي واقعي يا كاذب دنياي پرهياهوي امروز، آنان را به حضور هرچه بيشتر در جامعه و اشتغال در مراكز مختلف كاري فرا مي‌خواند.

اثر حاضر بر آن است که بدون پيش‌داوري و با اذعان به اينكه نمي‌توان براي همه افراد جامعه راهكاري يکسان عرضه كرد، مزايا و معايب اشتغال زنان و تأثير آن را بر نظام خانواده بررسي کند

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3000 تومان

براي يک فرد گرسنه تنها سير شدن مهم نيست، بلکه چگونه سير شدن نيز اهميت دارد. بي‌شک انسان گرسنه حاضر نيست براي رفع گرسنگي‌اش غذاي مسموم بخورد. ميل جنسي نيز درست همين حالت را دارد؛ يعني روش‌هاي گوناگوني براي ارضاي آن وجود دارد که برخي از آنها با فطرت انسان و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي سازگار است و برخي با طبيعت انسان و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي مغايرت دارد. هر انسان عاقلي مي‌کوشد راه درست را براي ارضاي ميل جنسي بپيمايد. يکي از راه‌هاي انحرافي براي ارضاي ميل جنسي که برخي از نوجوانان را گرفتار مي‌کند، خود‌ارضايي است.

در کتاب حاضر، به ريشه‌ها، علل و آسيب‌هاي بروز اين رفتار و روش‌هاي پيشگيري از آن و درمانش مي‌پردازيم.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 26000 تومان

این کتاب که در برگیــرنده پرسـش‌ها و پاسـخ‌های فقهـي در حـوزه مشـاوره و روان‌درمانی است، در طول یا حتی موازی با مکاتب مختلف روان‌شناسی و رويكرد مشاوره‌اي و روان‌درماني آنها نیست؛ این کتاب به سهم خود، به همه رویکردهای مذکور، چارچوبی جهت‌دار و هدف‌مند با جهان‌بینی و ایدئولوژی توحیدی می‌دهد. همه علوم با هم در تعامل هستند، فقه و روان‌شناسی هم با هم بده بستان و تعامل دارند. در این کتاب با برخی از خدمات فقه به روان‌شناسی(مشاوره و روان درمانی) و در مقابل، خدمات ارزنده‌ای که روانشناسی به فقه و حقوق ارائه می‌دهد (جنایی، قضایی، احساسی، ادراکی و...) آشنا خواهیم شد.

در جامعه اسلامي، مشاور و روان‌درمانگر، بايد هنگام گزينش ابزارها و روش‌ها و تمسك به مباني مشاوره و روان‌درمانی، هميشه كار خود را با «شاغول شريعت» بسنجد؛ هرجا فنون، روش‌ها و يافته‌هاي روان‌درماني و مشاوره‌اي را که متکی به علم تجربیِ محدود است، با مسائل اسلامی متکی به علم الهی نامحدود، در تضاد حقیقی دید، نظر اسلام را مقدم بدارد.

در سال‌های اخیر، سازمان بهداشت جهاني در كنار ابعاد «جسمي»، «رواني» و «اجتماعي»، بُعد «معنوي» را نیز به عنوان يكي از ابعاد رشد و بهداشت روان پذیرفته است و سزاوار نيست که ما با پشتوانة غني اسلامي، از بُعد معنوي انسان در حيطة مشاوره و روان‌درماني غافل باشيم.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 20000 تومان

روان‌بنــه‌ها و برداشت‌هاي اوليـه‌اي كــه از افــراد، اشيـاء و موقعيت‌ها داريم، مانند چارچوب و کلیشه، ارتباطات آيندۀ ما را شكل خواهد داد. روان‌بنه‌ها و اولين برداشت‌هاي رابطۀ زناشويي در دورۀ نامزدي شكل مي‌گيرد لذا شايد بتوانيم اين دوره را مهم‌ترين دورۀ زناشويي بدانيم.

اگر با اين دوران، با ظرافت و ماهرانه برخورد شود و به وظايف مخصوص آن عمل شود، مي‌تواند در بالندگي و پرباري و استحکام زندگي مشترک، تأثير عميقي داشته باشد. اما اگر در اين دوران، خشت اول رابطه را كج بگذارید، مقدمات از دست دادن عاطفي يا حقوقي كسی را فراهم كرده‌ايد كه اكنون عاشقش هستيد... .

 

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 4000 تومان

راز تفاوت افراد در حافظه چيست؟ چرا برخي افراد وقايعي را که در سال‌ها قبل براي آنها اتفاق افتاده است با جزئي‌ترين ويژگي‌هاي آن به ياد دارند و در مقابل برخي آنقدر حافظه‌شان ضعیف است که شايد بتوان گفت چيزي به نام حافظه ندارند؟

در جواب به اين سؤال‌ها، روان‌شناسان مي‌گويند: همـه داراي حافظه‌اند، اما اشخاص معدودي مهارت بهره‌بردن از آن ‌را مي‌دانند).

برای بهره‌بردن از حافظه و رهایی از حافظه‌ای ضعیف، آشنايي با حافظه، راه‌هاي تقويت آن و چگونه ذخيره کردن اطلاعات در آن لازم است. ما در اين کتاب سعي کرده‌ایم نياز شما را براي ساختن حافظه‌اي قوي و مطمئن برآورده سازيم.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 4000 تومان

اگر تا پيش از ازدواج، تنها  مسئوليت افکار، احساسات و رفتارهاي خود را داشتيد، فرداي ازدواج شايد به دليل افکار و رفتارهاي همسر يا فرزندان خويش سرزنش شويد. به عبارت ديگر، کنش‌هاي آنان بخشي از هويت شمـا مي‌شود. همسـر، در مال، دين، رازهـا و امـانت‌هاي انسان شريک مي‌شود و بر آنها تأثير مي‌گذارد. اين موضوع به قدري مهم است که در روايتي از امام صادق  همسر به طوقي بر گردن فرد تشبيه شده است که انسان بايد بنگرد چه طوقي بر گردن مي‌افکنـد. براي همسـر، چه خــوب و چه بـد، ارزشي نمي‌توان شمرد؛ چرا که بهاي همسر خوب با طلا و نقره سنجيده نمي‌شود، بلکه او از طلا و نقره پربهاتر است، و همسر بد به اندازة خاک نيز نمي‌ارزد، بلکه خاک از او افزون‌تر است.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 4000 تومان

کمي اطراف خود را بنگريد. وسايل ارتباطي بسياري را مي‌بينيد: راديوي روي تاقچه، تلفن گوشة اتاق، تلويزيون رنگي، گوشي همراه در حال شارژ، رايانه با انواع برنامه‌ها، مجله‌ها و کتاب‌هاي کنار هم در قفسه و بسياري چيزهاي ديگر... .  اما جالب این است که با وجود فراواني وسايل ارتباطي در این عصرِ عجايب فناوري ـ که مي‌توان حتی به ماه هم پيام فرستاد ـ ؛ ما غالباً برقراري ارتباط با کساني که دوستشان داریم را دشوار مي‌يابیم.

    این کتاب، مجموعه‌اي است براي آموزش مهارت ارتباط مؤثر به خوانندگان محترم تا بتوانند ضمن آشنايي با تكنيك‌هاي مؤثر در برقراري ارتباطي سازنده و خوشايند با اطرافيان، جنبه‌هاي مثبت روابط خود با ديگران را تقويت كرده و از نقطه‌ضعف‌هاي ارتباطي دوري كنند.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3500 تومان

ابراز وجود یعنی با احترام و توجه به خواستة دیگران، بتوانید با جرأت از حق خود و خواسته‌تان دفاع کنید و نگذارید حقتان ضایع شود یا با اکراه به کاری مجبور شوید.

افرادی که در این زمینه مشکل دارند، نمی‌توانند از حق خود و خواسته‌هایشان به‌گونه‌ای مناسب دفاع کنند یا احساسات خود را به زبان آورند. آنان پیوسته از وضع موجود ناراحت‌اند و خود را سرزنش می‌کنند. راه‌حل این کار، سرزنش کردن خویش نیست، بلکه باید روش‌هایی را بیاموزیم تا برای همیشه بر این‌گونه مشکلات چیره شویم.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3500 تومان

امروزه، كارشناس خبره در زمينه تربیت کودکان و نوجوانان كم است و بسياري از افراد مدعي،‌ با اطلاعات ناقص و اغلب نادرستِ خود، موجب انحراف افكار عمومي ‌مي‌شوند. بهتر است با توجه ويژه به مباني دين مبين اسلام و پيشرفت‌هاي علمي دانشمندان متعهد و انطباق آن با موازين شرع اسلامي، زمينة آموزش فرزندانمان را فراهم سازيم.

يكي از ساحت‌هاي مهم تربيت فرزندان، تربيت جنسي آنان است؛ اما با وجود اهميت تربيت جنسي در دوران خردسالي، اين مقوله در هر خانواده‌اي جزو مرزهاي ممنوع گفت‌وگو به‌شمار مي‌آيد و کودکان به‌محض رسيدن به نوجواني آن را به شيوه‌اي نادرست از همسالان خود يا منابعي مانند پايگاه‌هاي اينترنتي غيراخلاقي فرا مي‌گيرند.

تربيت جنسي در سنين پيش‌دبستاني، دبستان، نوجواني و بلوغ باهم کاملاً متفاوت است و والدين بايد دقت کنند که راهکارهاي ارائه‌شده در هر سن را در زمان خود به کار گيرند. ممکن است برخي از راهکارها و قيدوشرط‌هاي آن براي ديگر گروه‌هاي سني متفاوت باشد.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3500 تومان

روان‌شناسي و تبليغات يعني استفاده از راهبردهاي روان‌شناختي در تبليغات، مثل استفاده از اصول ارتباط؛ زيرا تبليغ، ارتباط تنگاتنگي با ارتباط دارد و گاهي خودِ ارتباط است (وسايل ارتباط‌ جمعي يا وسايل تبليغات).

در روان‌شناسي تبليغات و روان‌شناسي يادگيري، يکي از روش‌هاي يادگيري، شيوة مشاهدهاي و يادگيري اجتماعي است. آلبرت باندورا، روان‌شناس معروف کانادايي، که در اين زمينه به‌تفصيل مطالعه و تحقيق کرده است. يادگيـري مشاهده‌اي چهار فرايند دارد: 1. توجــه؛ 2. يادداري؛ 3. بازآفرينـي حرکتي؛ 4. انگيزش. آنچه در بحث تبليغات حائز اهميت است، موضوع توجه است؛ يعني ما چه تدبيري کنيم که مردم به ما توجه کنند و به سخنانمان گوش دهند.

تبلیغ یعنی فرایند فرستادن پیام از فرستنده به گیرنده. پس ما از سه رکن فرستنده (مبلغ)، گیرنده (مخاطب) و ابزار و پیام تبلیغ در این کتاب سخن گفته‌ایم.

صفحه‌ها