تو همان اندیشه ای

نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
150000 تومان
توضیح محصول: 

وجود یا نبود مشکلات در زندگی، نشان دهنده کامیابی یا شکست افراد نیست؛ بلکه آنچه انسان‌های کامیاب را از ناکام جدا می‌کند، نوع نگرش آن‌ها به پدیده‌های زندگی است. نوشته پیش رو به شما می‌آموزد که چگونه نگرش درست به رخدادها، طعم زندگی را در ذائقه‌تان تغییر می‌دهد و مهارت روبرو شدن با چالش‌های زندگی را افزایش می‌دهد. پیشنهاد این نوشتار این است که بکوشید به رخدادها و پدیده‌های زندگی به شیوه‌ای خاص بنگرید و آن‌ها را به گونه‌ای تفسیر کنید که زمینه‌ساز رشد و بالندگی شما شده و چالش‌های آن را به فرصت تبدیل کند.

لینک خرید محصول