مشاوره زیر گنبد فیروزه ای (4جلد)

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
132000 تومان
توضیح محصول: 

این کتاب که در برگیــرنده پرسـش‌ها و پاسـخ‌های فقهـي در حـوزه مشـاوره و روان‌درمانی است، در طول یا حتی موازی با مکاتب مختلف روان‌شناسی و رويكرد مشاوره‌اي و روان‌درماني آنها نیست؛ این کتاب به سهم خود، به همه رویکردهای مذکور، چارچوبی جهت‌دار و هدف‌مند با جهان‌بینی و ایدئولوژی توحیدی می‌دهد. همه علوم با هم در تعامل هستند، فقه و روان‌شناسی هم با هم بده بستان و تعامل دارند. در این کتاب با برخی از خدمات فقه به روان‌شناسی(مشاوره و روان درمانی) و در مقابل، خدمات ارزنده‌ای که روانشناسی به فقه و حقوق ارائه می‌دهد (جنایی، قضایی، احساسی، ادراکی و...) آشنا خواهیم شد.

در جامعه اسلامي، مشاور و روان‌درمانگر، بايد هنگام گزينش ابزارها و روش‌ها و تمسك به مباني مشاوره و روان‌درمانی، هميشه كار خود را با «شاغول شريعت» بسنجد؛ هرجا فنون، روش‌ها و يافته‌هاي روان‌درماني و مشاوره‌اي را که متکی به علم تجربیِ محدود است، با مسائل اسلامی متکی به علم الهی نامحدود، در تضاد حقیقی دید، نظر اسلام را مقدم بدارد.

در سال‌های اخیر، سازمان بهداشت جهاني در كنار ابعاد «جسمي»، «رواني» و «اجتماعي»، بُعد «معنوي» را نیز به عنوان يكي از ابعاد رشد و بهداشت روان پذیرفته است و سزاوار نيست که ما با پشتوانة غني اسلامي، از بُعد معنوي انسان در حيطة مشاوره و روان‌درماني غافل باشيم.