محصولات

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 7000 تومان

تمثيل‌هاي روان‌شناختي و تربيتي د‌‌‌ر ابعاد‌‌‌ مختلف زند‌‌‌گي ما نقش سازند‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌. مهم‌ترين فوايد‌‌‌ تمثيل‌ها عبارت‌اند‌‌‌ از: شاد‌‌‌ابي بخشيد‌‌‌ن به بيان، كمك گرفتن از معلومات براي كشف مجهولات، نفوذ و ماند‌‌‌گاري بيشتر د‌‌‌ر ذهن و احساس، تصويري و خيال‌انگيز كرد‌‌‌ن مفاهيم و پيام‌ها، كاهش مقاومت مخاطب هنگام د‌‌‌ريافت پيام‌ها، سرعت بخشيد‌‌‌ن به انتقال پيام‌هاي انبوه، ابزار قوي و شيرين براي آموزش و ياد‌‌‌د‌‌‌هي، آسان‌سازي ياد‌‌‌گيري و ياد‌‌‌سپاري و ياد‌‌‌يـاري، ميان‌بر زد‌‌‌ن راه استد‌‌‌لال، عيني و ملموس كرد‌‌‌ن مفاهيم ذهني و فلسفي دشوار و تمثيل‌د‌‌‌رماني (مانند‌‌‌ بازسازي شناختي و اصلاح خطاهاي شناختي). به همين د‌‌ليل است كه شاهكارهاي اد‌‌‌‌بي د‌‌‌ر قالب قصه و تمثيل ارائه شد‌‌‌ه است.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3500 تومان

وقتي والدین از کارهاي خود دست مي‌کشند و با تمام وجود به صحبت‌هاي کودک گوش مي‌دهند، در واقع اين پيام را به او منتقل مي‌کنند که «تو مهم هستي و آنچه مي‌گويي برايمان اهميت دارد». گوش‌دادن، يکي از مهارت‌هاي مهم زندگي است که والدين بايد بياموزند و در به‌کار‌گيري آن تلاش کنند. این روش، به طور مستقیم در احساس ارزشمندی کودک تأثیر گذاشته و اعتماد‌‌به‌نفسش را افزایش می‌دهد. برای کسب مهارت گوش‌کردن باید به سه تکنیک عمل کرد: فنون توجه: در این فن والدین باید از ادات توجه (خوب، آهان، بله و...) و زبان بدن مناسب همچون چرخیدن به سمت فرزند و برقراری تماس چشمی استفاده کنند. فنون‌گشاینده: در این بخش والدین باید پرسش‌هایی مناسب با صحبت های او بپرسند. این کار هم نشان دهنده توجه والدین و نیز روشن شدن همه ابعاد موضوعی است که فرزند درباره آن صحبت می‌کند. فنون انعکاسی: این فن شامل انعکاس محتوا (خلاصه کردن و تکرار بخشی از کلام فرزند) و انعکاس احساسات (هماهنگی زبان بدن والدین با احساسات فرزند) می‌شود.

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3000 تومان

در بحث اشتغال زنان، از سويي سنت‌هاي ريشه‌دار اجتماعي و ديني، زنان را به‌سوي حفظ اركان خانواده دعوت مي‌كند و از سوي ديگر، نيازهاي واقعي يا كاذب دنياي پرهياهوي امروز، آنان را به حضور هرچه بيشتر در جامعه و اشتغال در مراكز مختلف كاري فرا مي‌خواند.

اثر حاضر بر آن است که بدون پيش‌داوري و با اذعان به اينكه نمي‌توان براي همه افراد جامعه راهكاري يکسان عرضه كرد، مزايا و معايب اشتغال زنان و تأثير آن را بر نظام خانواده بررسي کند

نوع محصول: کتاب
قیمت محصول: 3000 تومان

براي يک فرد گرسنه تنها سير شدن مهم نيست، بلکه چگونه سير شدن نيز اهميت دارد. بي‌شک انسان گرسنه حاضر نيست براي رفع گرسنگي‌اش غذاي مسموم بخورد. ميل جنسي نيز درست همين حالت را دارد؛ يعني روش‌هاي گوناگوني براي ارضاي آن وجود دارد که برخي از آنها با فطرت انسان و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي سازگار است و برخي با طبيعت انسان و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي مغايرت دارد. هر انسان عاقلي مي‌کوشد راه درست را براي ارضاي ميل جنسي بپيمايد. يکي از راه‌هاي انحرافي براي ارضاي ميل جنسي که برخي از نوجوانان را گرفتار مي‌کند، خود‌ارضايي است.

در کتاب حاضر، به ريشه‌ها، علل و آسيب‌هاي بروز اين رفتار و روش‌هاي پيشگيري از آن و درمانش مي‌پردازيم.

نوع محصول: بروشور
قیمت محصول: 500 تومان
نوع محصول: بروشور
قیمت محصول: 500 تومان
نوع محصول: بروشور
قیمت محصول: 500 تومان
نوع محصول: بروشور
قیمت محصول: 500 تومان
نوع محصول: لوح فشرده
قیمت محصول: 2000 تومان
نوع محصول: لوح فشرده
قیمت محصول: 2000 تومان
نوع محصول: لوح فشرده
قیمت محصول: 2000 تومان
نوع محصول: لوح فشرده
قیمت محصول: 2000 تومان

صفحه‌ها