چاپ کتاب راهنمای نامزدی(ویرایش دوم)

قابل توجه همراهان گرامی

کتاب 4 جلدی راهنمای نامزدی به صورت ویرایش دوم و محتوای جدید چاپ گردید.

نویسنده: جناب حجت الاسلام آقای دکتر عباس علی هراتیان؛ روان شناس و مشاور ازدواج

چکیده مطلب:
ازدواج، پیچیده ترین شکل روابط انسانی، بدون ارتباط اثر بخش نمی تواند شکوفا شود. در واقع جایی که آگاهی و مهارت های ارتباطی وجود ندارد، عشق میان همسران، به مقدار زیادی کاهش می یابد. برخورداری از این دانش و مهارت، به دلیل اهمیت دوره ی نامزدی، از اهمیت مضاعفی برخوردار می شود. برای برقراری روابط رضایت بخش در میان همسران جوان، باید روش هایی کشف شوند که به ما کمک کنند تا حداقل روی بخشی از شکاف های بین فردی و خانوادگی پلی زده شود و طرفین، با وجود تفاوت های بسیار، خود را مکمل یکدیگر احساس کنند.آدرس خرید از سایت:
http://mava.iki.ac.ir/products
تلفن دفتر فروش:

02532113122