تن‌های تنها

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
4000 تومان
توضیح محصول: 

طلاق عاطفی یکی از اَشکال ارتباطی بین زوجین است که در آن رابطه صمیمانه و عاشقانه زن و شوهر آسیب می‌بیند؛ به گونه‌ای که گرچه زن و مرد از نظر قانونی همسر یکدیگر به شمار می‌آیند ولی بین آن‌ها ارتباط عاطفی، صمیمانه و جنسی مطلوب وجود ندارد. وضعیتی که زن و شوهر در کنار هم‌اند اما همراه، همدل، همدرد، همراز، همسَر و هم‌سِرّ هم نیستند. در این کتاب علاوه بر اینکه به بررسی نشانه‌ها و عوامل طلاق عاطفی می‌پردازیم، به تکنیک‌های کاربردی برون‌رفت از این وضعیت اشاره می‌کنیم.

type == 'products' && ($user->uid == 1 || $user->uid == 480)){ switch ($node->field_product_type['und'][0]['value']) { case 'کتاب': $newType = 1; break; case 'جزوه': $newType = 2; break; case 'بروشور': $newType = 5; break; case 'کتاب الکترونیک': $newType = 8; break; case 'فلش کارت': $newType = 4; break; case 'کارت': $newType = 13; break; case 'لوازم التحریر': $newType = 12; break; case 'تقویم': $newType = 9; break; case 'پوستر': $newType = 10; break; case 'محصول نمایشگاهی': $newType = 11; break; case 'لوح فشرده': $newType = 3; break; } $price = $node->field_product_price['und'][0]['value']*10; $eshop = ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $image = image_style_url('640x480',$node->uc_product_image['und'][0]['uri']); $eshop .= ""; $eshop .= ""; print "
"; print $eshop; print ""; print "
"; print ""; // echo '
';
	// print_r($node);
} ?>