به خواب شیرین بروید

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
2500 تومان
توضیح محصول: 

يکي از مشکلات شايع در دنياي ماشيني امروز، بي‌خوابي است. بي‌خوابي به معناي نخوابيدن نيست، بلکه مراد، خوابي است که با دردسرها و سختي‌هايي همراه است و فرد پس از بيداري احساس راحتي و رفع خستگي نمي‌کند.

با توجه به اينكه آگاهي يافتن از چگونگي، زمان، مراحل و روند خواب و بي‌خوابي، در رفع نگراني و کنار آمدن و حـل بي‌خوابي، به‌تنهايي بسيار مفيد است، در جاي‌جاي اين نوشتار و به مناسبت‌هاي گوناگون، اطلاعاتي دقيق، علمي و به‌روز ارائه شده است، تا اگر خواننده به هر دليل، از روش‌هاي درماني ارائه‌شده استفاده نكرد، ‌باز هم مطالعة اين نوشتار برايش مفيد باشد.