به خواب شیرین بروید

دسته بندی: 
نوع محصول: 
کتاب
قیمت محصول: 
2500 تومان
توضیح محصول: 

يکي از مشکلات شايع در دنياي ماشيني امروز، بي‌خوابي است. بي‌خوابي به معناي نخوابيدن نيست، بلکه مراد، خوابي است که با دردسرها و سختي‌هايي همراه است و فرد پس از بيداري احساس راحتي و رفع خستگي نمي‌کند.

با توجه به اينكه آگاهي يافتن از چگونگي، زمان، مراحل و روند خواب و بي‌خوابي، در رفع نگراني و کنار آمدن و حـل بي‌خوابي، به‌تنهايي بسيار مفيد است، در جاي‌جاي اين نوشتار و به مناسبت‌هاي گوناگون، اطلاعاتي دقيق، علمي و به‌روز ارائه شده است، تا اگر خواننده به هر دليل، از روش‌هاي درماني ارائه‌شده استفاده نكرد، ‌باز هم مطالعة اين نوشتار برايش مفيد باشد.

type == 'products' && ($user->uid == 1 || $user->uid == 480)){ switch ($node->field_product_type['und'][0]['value']) { case 'کتاب': $newType = 1; break; case 'جزوه': $newType = 2; break; case 'بروشور': $newType = 5; break; case 'کتاب الکترونیک': $newType = 8; break; case 'فلش کارت': $newType = 4; break; case 'کارت': $newType = 13; break; case 'لوازم التحریر': $newType = 12; break; case 'تقویم': $newType = 9; break; case 'پوستر': $newType = 10; break; case 'محصول نمایشگاهی': $newType = 11; break; case 'لوح فشرده': $newType = 3; break; } $price = $node->field_product_price['und'][0]['value']*10; $eshop = ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $image = image_style_url('640x480',$node->uc_product_image['und'][0]['uri']); $eshop .= ""; $eshop .= ""; print "
"; print $eshop; print ""; print "
"; print ""; // echo '
';
	// print_r($node);
} ?>