مشاوره ازدواج

آگاهانه انتخاب کنید

گرچه معمولا زوجین باهم نزد مشاور ازدواج می آیند. اما مشاوره ازدواج لزوما یک فرایند دونفره نیست و افراد می توانند به تنهایی هم برای یاسخ یه نگرانی ها و مسائل خود به مشاوره ازدواج مراجعه نمایید. 

مشاوره ازدواج با هدف:
  • آگاه سازی افراد در جهت شناخت ویژگی های خود و همسر ایده آل
  • بررسی تناسب ویژگی های شخصیتی، روانی، فرهنگی، عقیدتی، خانوادگی، باورها و ارزش ها در طرفین ازدواج
  • بررسی میزان هماهنگی زوجین در مسائل عاطفی و جنسی
  • آموزش مهارت های ارتباط و حل مسئله و اختلاف نظرها
  • آموزش مسائل زناشویی و غنی سازی لذت های زندگی
  • ارتباط با خانواده همسر
  • آموزش مهارت های تعامل با همسر
  • و...
موضوع محتوا: