جعفر جدیری

تخصص: 
زوج درمانی، روان درمانی اختلالات بالینی و مشاوره ی پیش از ازدواج(pmc)
مدرک تحصیلی: 
دکترای تخصصی روان‌شناسی

افتخارات

  • رساله برتر  (شایسته تحسین) در اولین جشنواره رساله و پایان نامه های برتر حوزه مشاوره و روانشناسی با رویکرد دینی. تیرماه  1398. مشهد. آستان قدس رضوی  

 

tabs