برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی

قابل توجه روان شناسان و مشاورین محترم

مرکز مشاوره مأوا برگزار می کند:
 

کارگاه تخصصی زوج درمانی با رویکرد CBT به صورت آنلاین.
 

استاد: سرکار خانم دکتر نسترن براهیمی؛ استاد دانشگاه و مدرس کشوری کارگاه های زوج درمانی.

به همراه تخفیف برای بزرگوارانی که زودتر ثبت نام نمایند.

توضیحات تکیملی: داخل تصویر

تلفن تماس:
02532900882 داخلی 110
09191474855