شرایط و نحوه اشتراک نشریه خانه خوبان در سال 97

شرایط جدید اشتراک نشریه خانه خوبان در سال 97 اعلام شد.
علاقمندان جهت اشتراک می توانند با واریز وجه به حساب شماره 0110337881000 سیبای بانک ملی به نام مرکز مشاوره مأوا و سپس تماس با دفتر نشریه به شماره 32113122-025 جهت هماهنگی اقدام نمایند.

همچنین با مراجعه به بخش نشریه سایت و پرداخت وجه آنلاین می توانید مشترک نشریه خانه خوبان شوید.