شرایط و نحوه اشتراک نشریه خانه خوبان در سال 97

شرایط جدید اشتراک نشریه خانه خوبان در سال 97 اعلام شد. علاقمندان جهت اشتراک می توانند از دو روش زیر اقدام نمایند:

  1. مراجعه به بخش نشریه سایت و پرداخت آنلاین هزینه‌ و ثبت اشتراک

  2. واریز وجه به حساب شماره 0110337881000 سیبای بانک ملی به نام مرکز مشاوره مأوا و سپس تماس با دفتر نشریه به شماره 32113122-025 جهت هماهنگی و ثبت اشتراک

type == 'products' && ($user->uid == 1 || $user->uid == 480)){ switch ($node->field_product_type['und'][0]['value']) { case 'کتاب': $newType = 1; break; case 'جزوه': $newType = 2; break; case 'بروشور': $newType = 5; break; case 'کتاب الکترونیک': $newType = 8; break; case 'فلش کارت': $newType = 4; break; case 'کارت': $newType = 13; break; case 'لوازم التحریر': $newType = 12; break; case 'تقویم': $newType = 9; break; case 'پوستر': $newType = 10; break; case 'محصول نمایشگاهی': $newType = 11; break; case 'لوح فشرده': $newType = 3; break; } $price = $node->field_product_price['und'][0]['value']*10; $eshop = ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $eshop .= ""; $image = image_style_url('640x480',$node->uc_product_image['und'][0]['uri']); $eshop .= ""; $eshop .= ""; print "
"; print $eshop; print ""; print "
"; print ""; // echo '
';
	// print_r($node);
} ?>